Novinarsko središče

Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti

25.02.2010

S 1.2.2010 je stopila v veljavo Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (UL št. 114/2009). Uredba določa, da morajo dobavitelji in Ekološki sklad, z izvajanjem programov za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih, zagotoviti prihranek energije v višini 1% letno. Finančna sredstva za izvajanje programov zagotavljajo vsi končni odjemalci, ki so dolžni dobavitelju plačevati dodatek za povečanje energetske učinkovitosti.

Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti za končne odjemalce, ki vam ga bomo kot vaš dobavitelj obračunali ob vsakem izdanem računu za porabljen plin znaša:

Zemeljski plin: 0,005 EUR/m3 (dodatek je prikazan kot posebna postavka na izstavljenem računu)

Utekočinjen naftni plin_rezervoar_plinomer: 0,015 EUR/m3 (dodatek je prikazan kot posebna postavka na izstavljenem računu)

Utekočinjen naftni plin_rezervoar: 0,004 EUR/l (dodatek je vključen v prodajno ceno)

Utekočinjen naftni plin_jeklenke: 0,007 EUR/kg (dodatek je vključen v prodajno ceno)

Avtoplin: 0,004 EUR/l (dodatek je vključen v prodajno ceno)

 time 314 | cache 0