Novinarsko središče

Letni popis in obračun zemeljskega plina december 2011

12.12.2011

Spoštovani odjemalci zemeljskega plina,

v času od 1.12. do 10.12.2011 smo izvedli redni letni popis plinskih števcev pri odjemalcih z lastno merilno napravo, ki energent uporabljajo za ogrevanje. Na osnovi odčitkov bomo izvedli letni obračun zemeljskega plina.

Odjemalce, pri katerih nismo uspeli popisati plinskega števca, smo o tem obvestili s pisnim obvestilom. Te odjemalce naprošamo, da nam v skladu z navodili na obvestilu odčitek sporočijo najkasneje do 19.12.2011.

Za vse ostale odjemalce, ki uporabljajo zemeljski plin samo za kuhanje, bo redni letni popis in obračun izveden predvidoma v mesecu marcu 2012.

 time 247 | cache 0