Novinarsko središče

Odslej do informacij kje in kdaj se gradijo plinovodi tudi preko naše spletne strani

31.03.2006

Da bi informacija o možnem priključku na plinovodno omrežje zemeljskega plina prišla čimprej do vas, smo našo spletno stran dopolnili s podatki, kje in kdaj bomo v letu 2006 gradili plinovode. S klikom na ikono »Kje gradimo plinovode« na domači strani Plinarne Maribor, boste na hiter in enostaven način prišli do informacije o predvidenih lokacijah in časovnih terminih izgradnje plinovodov v letošnjem letu. Predvidene lokacije izgradnje smo razdelili po posameznih občinah: Mestna občina Maribor, Hoče in Ruše. Podatke bomo sproti aktualizirali glede na termin izvedbe.

 time 282 | cache 0