Novinarsko središče

24-urna dežurna služba za vonj po plinu

29.01.2016

Dežurni telefon: 02 22 843 00 (24 ur)

V Plinarni Maribor zagotavljamo 24-urno dežurno službo v primeru uhajanja zemeljskega plina na območju občin, kjer izvajamo javno gospodarsko službo operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina.

Zemeljskemu plinu se dodaja odorans z značilnim vonjem, s čimer lahko zaznamo, da je prišlo do uhajanja in bi lahko nastala eksplozivna zmes zemeljskega plina in zraka.

Kako pravilno ukrepamo, ko zaznamo vonj po plinu?

Vonj po plinu na prostem

  • Nemudoma pokličite dežurno službo na telefonsko številko 02 22 843 00 in navedite kdo kliče in kje ste zaznali vonj po plinu. V času po 15. uri in dela prostih dneh bo klice prevzelo podjetje Sintal. Operaterju izrecno navedite, da želite intervencijo Plinarne Maribor. V kolikor operaterja ne bi mogli priklicati, pokličite telefonsko številko 112.

  Vonj po plinu v stavbah

Ukrepamo po naslednjem vrstnem redu:

  • Odprite vsa okna in vrata. Napravite prepih.
  • Zaprite dovod plina pred plinomerom in na glavni plinski zaporni (požarni) pipi.
  • V prostorih, v katerih ste zaznali vonj po plinu: ne uporabljajte odprtega plamena; ne kadite; ne uporabljajte vžigalic, vžigalnikov, električnih stikal in vtičnic, zvoncev in telefonov.
  • Opozorite druge stanovalce (s trkanjem, klicanjem,...) in zapustite stavbo.
  • Pokličite dežurno službo na 02 22 843 00, kot je navedeno v primeru zaznave vonja na prostem.
 time 401 | cache 0