Novinarsko središče

Informacija za javnost o obratu Bohova

30.11.2017

Na podlagi Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic, podajamo

INFORMACIJO ZA JAVNOST O OBRATU BOHOVA

Dodatne informacije:

Plinarna Maribor d. o. o.

Skladiščno distribucijski center Bohova

Ledina 26 - Bohova, 2311 Hoče

Janez Sužnik, vodja enote Bohova

T: 02 61 306 60

E: janez.suznik@plinarna-maribor.si

 

 time 260 | cache 0