Novinarsko središče

NOVA Sistemska obratovalna navodila - zemeljski plin

09.03.2020

Plinarna Maribor d. o. o. je, kot Operater distribucijskega sistema zemeljskega plina, v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020 objavila Sistemska obratovalna navodila (SON) za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Maribor, Občine Hoče-Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Ruše, Občine Rače-Fram in Občine Šentilj.

Ta SON so dostopna na povezavi Uradnega lista RS, št. 10/20 

Z dnem uveljavitve tega Akta preneha uporaba SON, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 100/08 in Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Hoče - Slivnica, Mestne občine Maribor, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače - Fram, Občine Ruše, Občine Selnica ob Dravi, Občine Starše in Občine Šentilj, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 97/08.

Vsa sklenjena pogodbena razmerja ostanejo v veljavi.

 time 271 | cache 0