Novinarsko središče

Pričetek distribucije zemeljskega plina v občini Rače-Fram

28.10.2013

Prvi odjemalci v Občini Rače-Fram se že ogrevajo na zemeljski plin.

V ponedeljek, 28. 10. 2013 smo, po večletnih pripravah, v katerih smo izgradili več kot 3.500 m plinovodnega omrežja, le-tega uspešno zaplinili in prvim odjemalcem v Občimi Rače-Fram omogočili začetek uporabe zemeljskega plina.

Veseli nas, da je prednosti uporabe zemeljskega plina med prvimi prepoznala tudi Občina Rače-Fram. Ne samo z odločitvijo, da bo v svojem okolju širila uporabo okolju prijaznega energenta, temveč je tudi sama med prvimi postala njen uporabnik na Gradu Rače, v kratkem bo zemeljski plin pričela uporabljati tudi v Osnovni šoli Rače, kasneje pa še v ostalih občinskih objektih, katere bo mogoče priključiti na plinovodno omrežje.

Ob tej priliki se želimo zahvaliti županu Branku Ledineku, ki je s svojim osebnim pristopom pripomogel, da se je občina Rače-Fram vpisala na seznam občin, ki svojim občanom omogoča cenovno ugoden in okoljsko sprejemljiv način ogrevanja.

Plinarna Maribor bo v naslednjih letih, v skladu z možnostmi, širila plinovodno omrežje. Seveda pa je širitev omrežja v največji meri odvisna od zadostnega interesa občanov za priključitev. Trenutno je omrežje izgrajeno od merilno reducirne postaje Marjeta, ki se nahaja na gozdni poti proti naselju Marjeta, po Cesti talcev do Grajskega trga. V naslednjih letih načrtujemo širitev omrežja od Grajskega trga, po Ljubljanski in Mariborski cesti ter ostalih bližnjih ulicah. Prepričani smo, da bodo občani sledili zgledu Občine, ter izkoristili vse prednosti uporabe zemeljskega plina.

 time 322 | cache 0