Novinarsko središče

Vzdrževalna dela na plinovodnem omrežju v nedeljo 12.10.2008

10.10.2008

Obveščamo uporabnike zemeljskega plina v Mariboru, da bo podjetje Geoplin plinovodi d.o.o. v nedeljo 12.10.2008 v času od 8.00 do 16.00 ure zaradi izgradnje krožišča C4 na Titovi cesti v Mariboru

izvajalo na prenosnem omrežju zemeljskega plina prestavitvena dela plinovoda 10000 (smer MRP Maribor-Intes) . Zaradi tega v tem času ne bomo prevzemali zemeljskega plina v mariborsko distribucijsko omrežje preko merilno regulacijskih postaj Lent, Melje in Ježek. Preko ostalih merilno regulacijskih postaj se bo prevzem vršil nemoteno.

V kolikor bi v tem času prišlo do motenj v oskrbi z zemeljskim plinom, o tem obvestite kontaktno osebo Plinarne Maribor na telefonsko številko 040 428 050.

 time 277 | cache 0