Kontakti - splošni

Kontakti

SPLOŠNI KONTAKTI
PLINARNA MARIBOR - CENTRALAT: 02 22 843 00; F: 02 25 222 72

DEŽURNA SLUŽBA (24 h)

OBRAT BOHOVA

02 22 843 00

02 613 06 60

NAROČILA - jeklenke UNP in TP

02 61 306 68

PLINDOM - dostava jeklenk na dom

080 1248 - brezplačna tel. št.

NAROČILA - storitve

02 22 843 35

NAROČILA - utekočinjen naftni plin (UNP)

02 22 843 56

OBRAČUN - utekočinjen naftni plin (UNP)

02 22 843 55

OBRAČUN - zemeljski plin

02 22 843 40

SALDAKONTI / IZTERJAVA - NEPLAČILA

02 22 843 27

DRUGI KONTAKTI

Direktor

Boštjan Vrhovšek

02 22 843 02

Tajnica direktorja

Marija Škrobar

02 22 843 02

Vodja računovodstva in financ

Anita Kosmač

02 22 843 03

Strokovna sodelavka za kontroling

Bojana Gosak

02 22 843 13

Vodja splošnega sektorja

Barbara Ambrož

02 22 843 54

Vodja projektne prodaje toplote

Robert Kolman

02 22 843 18

Vodja projektne prodaje UNP

Matej Vodopivec

02 22 843 14

Vodja logistike

Aleksander Gorkič

02 22 843 51

Strokovna sodelavka za marketing

Barbara Lobnik

02 22 843 05

Vodja komercialnega sektorja

Tomaž Končina

02 22 843 52

Vodja prodaje zemeljskega plina

Mihael Kovač

02 22 843 23

Vodja bilančne skupine

Igor Jaušovec

02 22 843 44

Vodja nabave

Olga Birsa

02 22 843 07

Vodja tehničnega sektorja

Vladimir Denac

02 228 43 11

Vodja obrata Bohova

Janez Sužnik

02 61 306 66

Vodja sektorja ODS

Andrej Grapulin

02 22 843 06 

Vodja službe za odnose z uporabniki

Darja Kelher

02 22 843 17 

Vodja službe izgradenj in investicij

Damijan Bedek

02 228 43 09

Vodja službe vzdrževanja

Andrej Flakus

02 228 43 12

Vodja službe distribucije

Andrej Grapulin

02 228 43 06

 

 

 time 288 | cache 0