Mestna občina Maribor

MESTNA OBČINA MARIBOR

Plinara Maribor d.o.o. izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema v Mestni občini Maribor na osnovi podpisane Koncesijske pogodbe veljavne do leta 2027.

 time 285 | cache 0