Postavitev rezervoarja

Rezervoar je namenjen hrambi utekočinjenega naftnega plina UNP (propan ali mešanice propan butan). Opremljen je z vso potrebno varnostno opremo, ki zagotavlja povsem varno in zanesljivo delovanje. Vsi rezervoarji katere uporabljamo so načrtovani, izdelani, pregledani in odobreni v skladu z veljavnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Za postavitev rezervoarjev pri skupni instalirani moči trošil do 50 kW zadostuje lokacijska informacija ali zemljiško knjižni izpisek, kot dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, pri trošilih nad 50 kW pa si je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Mesto postavitve rezervoarja mora biti urejeno v skladu s Pravilnikom o utekočinjenem naftnem plinu (Ur.l. RS, št. 22/91).

Varnostne razdalje po zakonuod priključkovod plašča
odprtine lastne ali sosednje zgradbe3 m1,5 m
meje sosednjega zemljišča3 m1,5 m
odprti plamen, vir vžiga3 m3 m
javna cesta, železnica3 m1,5 m
kleti, jaški, odprtine pod zemljo3 m1,5 m
avtocisterna pri praznjenju3 m1,5 m

Če ima zgradba slepo steno, se razdalja lahko zmanjšajo na 0,6 metra. V primeru postavitev več rezervoarjev morajo razdalje med rezervoarji in okrog njih znašati najmanj 0,6 metra. Na tak način se lahko postavijo največ trije rezervoarji skupne kapacitete 15.000 litrov.

Nadzemni rezervoar

Nadzemne rezervoarje postavljamo na prostem, zunaj objektov, saj so protikorozijsko zaščiteni. V skladu z vašimi željami in zakonsko določenimi varnostnimi razdaljami boste skupaj z našim strokovnjakom izbrali najprimernejšo lokacijo.

Montaža nadzemnega rezervoarja

  • pripraviti je potrebno betonske temelje (točkovne, pasaste ali betonsko ploščo), v skladu s skico.

Podzemni rezervoar

Podzemni rezervoar je namenjen hrambi utekočinjenega naftnega plina pod zemljo. Prednost takšnega shranjevanja je predvsem v dejstvu, da tak rezervoar ne moti zunanjega videza okolice hiše, saj se nad zemljo nahaja le pokrov, namenjen polnjenju in opravljanju predpisanih pregledov. Z podzemnim rezervoarjem zagotavljamo, pri nižjih temperaturah okolice večjo količino uparjenega plina kot z nadzemnim.

Montaža podzemnega rezervoarja vsebuje naslednje gradbene faze

  • gradbena jama mora biti pripravljena v skladu s skico
  • dno jame je potrebno izravnati in zbiti
  • pred vklopom rezervoarja je potrebno izdelati posteljco iz peska (mivke) debeline vsaj 20 cm.
  • rezervoar je potrebno vkopati v tako globino, kjer je nasutje nad zgornjim robom vsaj 60 cm. (Ne smemo uporabiti večjih kosov kamenja)
  • vkop rezervoarja je potrebno pismeno potrditi skladno s predpisi (potrdi ga naš predstavnik pred zasutjem)
  • rezervoar mora biti v zemlji oddaljen najmanj 0,8 m od podzemnih kablov, instalacij in temeljev zgradb
  • pri pojavu talne vode je potrebno dodatno sidranje rezervoarja z najmanj 1,3 kratno varnostjo.

  • Opomba: Dimenzije rezervoarjev na skici so informativne in se razlikujejo v odvisnosti od proizvajalca rezervoarjev.
  • Dodatno opozorilo: Pri postavitvi rezervoarja moramo biti pozorni na dostop dostavnega avtomobila.

Plinska trošila

Plinska trošila (peči, bojlerji..) morajo biti nameščena v prostorih (ne v podzemnih kleteh), kjer lahko varno obratujejo in imajo zagotovljeno zadostno količino zraka za zgorevanje in pravilen odvod dimnih plinov.


Natančno lokacijo postavitve rezervoarja in plinskih trošil vam bo svetoval naš strokovnjak.

 time 440 | cache 0