Vzdrževanje

Vzdrževanje in Laboratorij za kontrolo premične tlačne opreme

 

Pregledi in preizkušanja jeklenk

Jeklenke UNP za gospodinjstva pred vsakim polnjenjem pregledajo polnilci plina in morebitne neustrezne jeklenke izločijo. Vse jeklenke so ponovno pregledane po polnjenju ko se preveri tesnenje in preveri teža polnitve.

Redni tlačni preizkus vsakih 10 let.

Pri tem pregledu se zamenja ventil na jeklenki, pregleda notranjost in opravi tlačni preizkus. Po uspešno opravljenem pregledu se jeklenko lahko uporablja naslednjih 10 let. Na jeklenki je odtisnjem datum pregleda in žig kontrolnega organa, ki je opravil pregled.

Vzdrževanje plinskih napeljav

Redno vzdrževanje plinske napeljave v gospodinjstvu obsega:

  • zamenjavo gumijastega tesnila ob vsaki zamenjavi plinske jeklenke
  • pregled in zamenjavo dovodne cevi – priporočamo zamenjavo na vsaki 2 leti
  • pregled ustreznosti pritrditve dovodne cevi z objemkami
  • pregled in zamenjavo regulatorjev tlaka plina - po potrebi
  • pregled plinske inštalacije od požarne pipe do porabnika – vsako leto

Za nasvete in pomoč pri težavah pokličite našo vzdrževalno službo (vsak delavnik med 7.00 in 15.00 uro), V nujnih primerih ali ob puščanju plina pa našo dežurno službo (24 na dan) na 02 22 843 00.

LABORATORIJ ZA KONTROLO PREMIČNE TLAČNE OPREME

Laboratorij za kontrolo premične tlačne opreme deluje v Plinarni Maribor kot neodvisni kontrolni organ tipa "C" za področje pregledovanja in preizkušanja premičnih tlačnih posod in tlačne opreme po standardu SIST EN ISO/IEC 17020:2012.

Kontrolni organ je imenovan za dejavnost periodičnega preizkušanja premičnih vsebnikov za utekočinjeni naftni plin (UNP) do velikosti 35 kg neto vsebine: jeklenke/vsebniki za UNP 5 kg, 10 kg in 35 kg.

Akreditacijska listina SIST EN ISO 17020:2012 (tip C) št. K-090

Kontakti in delovni čas

T: 02 22 843 00

E: info@plinarna-maribor.si

PON - PET: od 6.00 do 14.00

 

Cenik

Vrsta del

Cena za kos

Vsebnik/jeklenka do vol. 25 l

Cena za kos

Vsebnik/jeklenka do vol. 80 l

Redni periodični pregled z izdajo potrdila

2,00 EUR

2,80 EUR

Evakuacija plina in izvijanje ventila

Tariranje in signiranje

Čiščenje navoja in uvijanje ventila s pasto

 

1,65 EUR

 

1,90 EUR

 

Polnjenje in kontrola tesnosti

po osnovni pogodbi

po osnovni pogodbi 

Cena ventila

po predhodni uskladitvi

po predhodni uskladitvi

Cene vključujejo DDV.

Cenik velja od 20. 4. 2020 do preklica.

 time 330 | cache 0