Skrb za kakovost

Učinkovit sistem kakovosti je skupna usmeritev in zadolžitev prav vseh zaposlenih. Kakovost se vgrajuje v vse storitve in proizvode, v vseh fazah dela, od pripravljalnih aktivnosti, izvedbe storitve, proizvodnje oziroma kooperacije in prodaje storitve oziroma proizvoda. Tako se zadovoljujejo potrebe, zahteve in pričakovanja kupcev, hkrati pa se zagotavlja poslovna uspešnost družbe.

Na področju kakovosti imamo vpeljan enotni sistema vodenja poslovanja po standardih:

 

 time 318 | cache 0