Občina Selnica ob Dravi

 

OBČINA SELNICA OB DRAVI

Plinarna Maribor, d.o.o., izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema v Občini Selnica ob Dravi na osnovi podpisane Koncesijske pogodbe veljavne do leta 2041.

 time 287 | cache 0