Širjenje omrežja zemeljskega plina

Plinarna Maribor izgrajuje omrežje zemeljskega plina na osnovi obvez iz koncesijskih pogodb upoštevajoč izkazan interes občanov za priklop na plinovodno omrežje ter v skladu s sprejetim gospodarskim načrtom.

Za informacije o možnosti priklopa vašega objekta na distribucijsko omrežje zemeljskega plina si lahko ogledate pregledne karte plinovodnih omrežij po posameznih občinah (Koncesije) ali nam POŠLJITE točen naslov objekta in z veseljem vam bomo odgovorili. 

Distribucijski sistem v upravljanju Plinarne Maribor obsega 450 km distribucijskih plinovodov in priključkov različnih premerov in tlakov. Zgrajeno je v obliki krožnih zank zaradi zanesljivosti oskrbe, da v primeru interventnega posega ni potrebno prekinjati dobave vsem odjemalcem v ulici za kar še dodatno poskrbimo s sekcijskimi zapornimi elementi.

Geografsko območjeDolžina distribucijskega sistema na dan 31. 12. 2023
Mestna občina Maribor311 km
Občina Ruše29 km
Občina Hoče-Slivnica51 km
Občina Šentilj18 km
Občina Miklavž na Dravskem polju26 km
Občina Rače-Fram15 km

Srednja nadmorska višina distribucijskega sistema znaša 282m.

Pri sami izgradnji plinovodnega omrežja upoštevamo ustrezne predpise in zakone o zaščiti pred požarom in varstva pri delu ter se za primere, ki še niso določeni s slovenskimi standardi sklicujemo na ustrezne nemške predpise iz plinske tehnike in tehnologije – DVGW.

Ker plin, ki prihaja preko prenosnega omrežja v distribucijsko omrežje nima vonja in okusa se iz varnostnih razlogov na MRP-merilno regulacijske postaje namesti odorirna naprava, katere naloga je primešanje odoranta zemeljskemu plinu v ustreznem razmerju, zaradi detekcije in zaznavanja plina pri morebitnem uhajanju. Odorant nima nobenega vpliva na zgorevanje zemeljskega plina.

V prenosnem plinovodnem omrežju teče običajno plin pod visokim tlakom od 50 do 100 bar, medtem ko znaša tlak v srednje in nizkotlačnih distribucijskih plinovodih v upravljanju Plinarne Maribor od 100 mbar do 10 bar. Cevovodi v katerih se pretaka plin pod visokim tlakom so jekleni, srednjetlačni in nizkotlačni plinovodi pa so pretežno iz polietilenskih cevi.

Plinarna Maribor ima zaposlene in strokovno usposobljene ljudi, kateri lahko ob vsakem času opravijo vsako zahtevno nalogo na področju izgradnje in vzdrževanja plinovodne infrastrukture.

 time 283 | cache 0