Prispevek za energetsko učinkovitost

Prispevek za energetsko učinkovitost operater distribucijskega sistema obračunava na osnovi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS 96/2014)

 

Od 1. 1. 2017 znaša višina prispevka za energetsko učinkovitost za zemeljski plin  0,00080 €/kWh.

 time 306 | cache 0