Plin v jeklenkah

Utekočinjen naftni plin v jeklenkah se uporablja predvsem v gospodinjstvih za pripravo hrane (štedilniki, žari...), ogrevanje vode, ogrevanje prostorov, plinska svetila, klimatizacijo, kampiranje, šport (toplozračni baloni). V Plinarni Maribor ponujamo jeklenke različnih velikosti 2, 3, 5, 10 ali 35 kg. Jeklenke 5, 10 in 35 kg so ob nakupu plina zamenljive(prazno za polno).

Uporaba

1. Gospodinjski plin in manjši porabniki:

 • priprava hrane (štedilnik, žar.....)
 • ogrevanje sanitarne vode
 • ogrevanje prostorov (manjše plinske prenosne peči)
 • plinska svetila
 • kampiranje
 • šport (toplozračni baloni) slika

2. Industrija in obrt:

 • pogonsko gorivo za viličarje in delovne stroje
 • segrevanje materialov
 • gradbeništvo
 • obdelava kovin
 • ogrevanje prostorov za vzrejo živali, razstlinjakov,
 • zatiranje plevela

3. Plin za viličarje

V industriji se za delovne stroje vedno pogosteje uporablja kot pogonsko gorivo utekočinjen naftni plin. V jeklenke polnimo propan. Utekočinjen naftni plin lahko prejmete:

 • v jeklenkah podobnim jeklenkam za gospodinjski plin s posebno oznako
 • aluminijastih 11 kg jeklenkah.

Priporočamo aluminijaste jeklenke

 • so lahke in čiste (v notranjosti ni korozivnih delcev),
 • se ne poškodujejo ob vsakem najmanjšem udarcu,
 • skladiščenih je kar 11 kg plina
 • specialni ventil nudi varnost pri rokovanju in manipulaciji z jeklenko

Jeklenke polnimo v polnilno-distribucijskem centru v Bohovi. Vsaka jeklenka je pred polnitvijo pregledana in gre v polnitev le, če je brezhibna. Pokvarjene in dotrajane jeklenke se izločijo. Jeklenke, katerim je potekel rok veljavnosti, se periodično pregledajo in tlačno preizkusijo, s čimer je zagotovljeno njihovo nadaljnje obratovanje. Leto zadnjega tlačnega preizkusa je razvidno iz žiga na jeklenki.

Proces polnjenja je polavtomatski in točnost polnjenja se nenehno kontrolira. Po opravljenem polnjenju se opravi tudi preizkus tesnosti. Jeklenka se avtomatsko izloči, če ne tesni.

Kontakt za naročanje jeklenk UNP in TP:

Uroš Verbič

T: 02 613 06 68

E: narocila@plinarna-maribor.si

F: 02 228 43 21

 

*****

OBVESTILO O SPREMEMBI SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA Z JEKLENKO PLINDOM

Spoštovani kupci plina v jeklenki Plindom,

obveščamo vas, da se z 20. aprilom 2022 spremenijo Splošni pogoji poslovanja z jeklenko Plindom družb Istrabenz plini d. o. o. in Plinarna Maribor d. o. o. S tem dnem prenehajo veljati Splošni pogoji poslovanja z jeklenko Plindom družb Istrabenz plini d. o. o. in Plinarna Maribor d. o. o. z dne 1. 11. 2021.

V Splošnih pogojih poslovanja z jeklenko Plindom uvajamo naslednje spremembe:

▪ Sprememba definicije pojma »Prodajno mesto« v tč. 1.18. iz česar izhaja, da ponudnik Plinarna Maribor nima več lastnega prodajnega mesta na Plinarniški ulici 9 v Mariboru, posledično na tej lokaciji ne potekata več prodaja utekočinjenega naftnega plina v jeklenki Plindom in preostalo poslovanje na podlagi Splošnih pogojev poslovanja z jeklenko Plindom.

»Prodajna mesta« pomeni lokacije, na katerih lahko kupec kupi utekočinjen naftni plin v jeklenkah Plindom in vplača kavcijo ter vključuje lastna prodajna mesta ponudnika Istrabenz plini ter prodajna mesta pogodbenih prodajalcev.«

▪ V tč. 6.3. se opredeli rok, v katerem ponudnik omogoča vračilo jeklenke Plindom na rednih območjih dostave na dom:

»Ponudnik na rednih območjih dostave na dom kupcem omogoča vračilo jeklenke Plindom najkasneje v roku 15-ih (petnajstih) delovnih dni od dneva prejema naročila kupca za vračilo jeklenke v dostavi na dom, pod pogojem, da je naročeno vračilo na naslov na rednem dostavnem območju, kot velja na dan prejema naročila.«

 

Dodatne informacije so kupcu na voljo na brezplačnih telefonskih številkah 080 1228 in 080 1248.

Splošni pogoji poslovanja z jeklenko Plindom in Navodila za uporabo jeklenke Plindom so objavljeni v POVEZANIH DATOTEKAH

 

 

 

 time 298 | cache 0