Ceniki

Cenik zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce

Plinarna Maribor d. o. o. dobavlja zemeljski plin po enotnih cenah odjemalcem na področju celotne Republike Slovenije.

Glede na določbe Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom ( Ur. L. RS 61/16) o prehodu na obračun zemeljskega plina  v kWh so 1.1.2017 stopile v veljavo nove cene zemeljskega plina Plinarne Maribor d.o.o. Cene zemeljskega plina so enotne po vsej Sloveniji.

Opomba: Skupni strošek oskrbe z zemeljskim plinom vključuje ob ceni zemeljskega plina tudi omrežnino na posameznem geografskem območju. Omrežnino na geografskih območjih, kjer je operater distribucijskega sistema (ODS) Plinarna Maribor si lahko ogledate TUKAJ.

 

AKTUALNA CENIKA  ZEMELJSKEGA PLINA za OBSTOJEČE in NOVE  GOSPODINJSKE ODJEMALCE z dne 1. 1. 2022 sta OBJAVLJENA v POVEZANIH DATOTEKAH

 time 1577 | cache 0