Ceniki

Cenik zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce

Plinarna Maribor d. o. o. dobavlja zemeljski plin po enotnih cenah odjemalcem na področju celotne Republike Slovenije.

Glede na določbe Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom ( Ur. L. RS 61/16) o prehodu na obračun zemeljskega plina  v kWh so 1.1.2017 stopile v veljavo nove cene zemeljskega plina Plinarne Maribor d.o.o. Cene zemeljskega plina so enotne po vsej Sloveniji.

Opomba: Skupni strošek oskrbe z zemeljskim plinom vključuje ob ceni zemeljskega plina tudi omrežnino na posameznem geografskem območju. Omrežnino na geografskih območjih, kjer je operater distribucijskega sistema (ODS) Plinarna Maribor si lahko ogledate TUKAJ.

 

AKTUALNA CENIKA ZEMELJSKEGA PLINA za OBSTOJEČE in NOVE GOSPODINJSKE in MALE POSLOVNE ODJEMALCE z dne 1. 5. 2022 sta OBJAVLJENA v POVEZANIH DATOTEKAH

*****

Objava: 30. 3. 2022

Spoštovani odjemalec zemeljskega plina,

izredne razmere na trgu energentov se nadaljujejo tudi v letu 2022 in težko pričakovane umiritve le-teh žal še ni za pričakovati. Vse bolj odvisni od strateških odločitev na ravni države in drugih akterjev na svetovnem energetskem trgu, tudi v Plinarni Maribor ne moremo več zagotavljati dobave zemeljskega plina po trenutno veljavnih cenah. Zato napovedujemo in vas obveščamo, da bomo s 1. 5. 2022 spremenili cenika zemeljskega plina za obstoječe in nove gospodinjske in male poslovne odjemalce. - OBJAVLJENA sta v POVEZANIH DATOTEKAH

V Plinarni Maribor se zavedamo, da je informacija o spremembi cene za vas pomembna in lahko vpliva na vašo odločitev o izbiri dobavitelja.

V skladu z Zakonom o oskrbi s plini vas tako obveščamo, da imate pravico odstopiti od pogodbe o dobavi plina v enem mesecu po začetku veljavnosti spremenjenega cenika brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni.

Druge informacije o Splošnih pogojih dobave in nakupa zemeljskega plina iz omrežja so objavljene na povezavi:

https://www.plinarna-maribor.si/sl/inside.cp2?cid=DBAC68A4-CDB0-96F7-AB6A-5606E6D776E0&linkid=zp

Upamo, da vas bomo lahko v bližnji prihodnosti obvestili o spremembi cene, ki bo nakazovala umirjanje razmer na trgu zemeljskega plina in vas v želji po nadaljnjem sodelovanju prosimo za razumevanje.

Lepo vas pozdravljamo,

vaša Plinarna Maribor

*****

 time 404 | cache 0