Ceniki

 

CENIK PROPANA V REZERVOARJIH
Plačilo na 4 OBROKE EUR/l  
PRODAJNA CENA1,1844
DDV 22 %0,2606
MALOPRODAJNA CENA z DDV1,4450
Plačilo z GOTOVINO ali z avansom EUR/l
PRODAJNA CENA (osnova za DDV)1,1489
DDV 22 %0,2528
MALOPRODAJNA CENA z DDV1,4017

Rezervoarji (last potrošnikov, najem/ uporaba)
Pretvornik: 0,541 kg = 1l
Cena vključuje dostavo, okoljsko dajatev v višini 0,0271 EUR/l, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0055 EUR/l in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0069 EUR/l.
Cenik velja od 8. 9. 2023 do preklica.

CENIK MEŠANICE (BUTAN-PROPAN) V REZERVOARJIH
Plačilo na 4 OBROKE  EUR/l
PRODAJNA CENA1,1882
DDV 22 %0,2614
MALOPRODAJNA CENA z DDV1,4496
Plačilo z GOTOVINO ali z avansom EUR/l
PRODAJNA CENA1,1526
DDV 22 %0,2536
MALOPRODAJNA CENA z DDV1,4062

Rezervoarji (last potrošnikov, najem/ uporaba)
Pretvornik: 0,577 kg = 1l
Cena vključuje dostavo, okoljsko dajatev v višini 0,0289 EUR/l, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0059 EUR/l in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0073 EUR/l.

Cenik velja od 8. 9. 2023 do preklica.

CENIK UNP PO PLINOMERU
EUR/m3
PRODAJNA CENA3,9669
DDV 22 %0,8727
MALOPRODAJNA CENA z DDV4,8396

Pretvornik: 1 m3 = 3,73 l = 2.019 kg

Cena vključuje dostavo, okoljsko dajatev v višini 0,1013 EUR/m3, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0207 EUR/m3 in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0256 EUR/m3.
Cenik velja od 1. 9. 2023 do preklica.

UPORABNINA

Nadzemni rezervoarji

prostornina mesečna uporabnina v €
cena DDV SKUPAJ
do 4000 l4,00000,88004,8800
nad 4000 l4,00000,88004,8800

Podzemni rezervoarji*

prostorninamesečna uporabnina v €
cena DDV SKUPAJ
do 4000 l4,00000,88004,8800
nad 4000 l4,00000,88004,8800

*podzemni rezervoar je v kompletu s vstopnim jaškom in katodno zaščito
Cenik velja od 1. 5. 2021 do preklica.

ŠTEVNINA S TDS

Nadzemni rezervoar

vrsta plinomera TDS ŠTEVNINA SKUPAJ CENA Z DDV
mehovni do G 100,09391,23941,33331,6266
mehovni nad G 100,09398,15808,251910,0673
turb. in rotac. s korekt.0,093958,233258,327171,1591
turb. in rotac. brez korekt.0,093938,203138,297046,7223

Podzemni rezervoar

vrsta plinomera TDS ŠTEVNINA SKUPAJ CENA Z DDV
mehovni do G 100,42731,23941,66672,0337
mehovni nad G 100,42738,15808,585310,4741
turb. in rotac. s korekt.0,427358,233258,660571,5658
turb. in rotac. brez korekt.0,427338,203138,630447,1291

Cenik velja od 1. 1.2007 do preklica.

 time 264 | cache 0