Uporaba rezervoarja

Če vam sistem mesečnega obračuna plina preko plinomera ne odgovarja ali je vaša poraba tako velika, da mesečni obračun porabljenega plina ne bi bistveno prispeval k bolj enakomerni porazdelitvi stroškov preko celega leta vam ponujamo rezervoarje tudi v uporabo.

Bistvene lastnosti tega sistema oskrbe so:

- Rezervoar je last Plinarne Maribor, kar bistveno zniža Vašo začetno investicijo. Za redne periodične preglede rezervoarja po v skladu s Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur. l. RS, št. 92/2008) skrbi distributer Plinarna Maribor. Odjemalec je dolžan enkrat letno naročiti pregled plinske instalacije (pregled lahko izvaja izvajalec, ki ima za takšna dela odločbo) in rezervoar vzdrževati kot dober gospodar.

- Uporabnino za rezervoar lahko plačujete mesečno ali za več mesecev skupaj.

- Plin naročate po potrebi in ga v celoti plačate ob dobavi po trenutno veljavni ceni

- z gotovino ali v 4 obrokih. Plin lahko naročite s pomočjo spletnega obrazca  ali na tel.št. 02 22 843 56 oziroma na e-naslov: damir.denjo@plinarna-maribor.si

 

 time 290 | cache 0