Koraki do uporabe zemeljskega plina

V Plinarni Maribor boste našli vse na enem mestu. Na geografskih območjih, kjer izvajamo dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, bomo vaš objekt  z izgradnjo priključka priključili na plinovodno omrežje , izvedli bomo notranjo plinsko napeljavo z dobavo in montažo plinskega trošila ter vam tako omogočili uporabo zemeljskega plina brez nepotrebnih poti in v najkrajšem možnem času. 

1. KORAK: PREVERITEV MOŽNOSTI PRIKLJUČITVE NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM ZEMELJSKEGA PLINA

Najprej preverite ali obstaja možnost priključitve vašega objekta na plinovodno omrežje kar lahko storite s preglednimi kartami plinovodnih omrežij po posameznih občinah (Koncesije) ali nam po elektronski pošti pošljite naslov vašega objekta in odgovorili vam bomo.

2. KORAK: PRIDOBITEV USTREZNEGA SOGLASJA

Pred izvedbo priključitve si morate pridobiti Soglasje za priključitev na distribucijski sistem. Če boste plinski priključek gradili v sklopu izgradnje objekta na osnovi gradbenega dovoljenja potrebujete predhodno s strani Operaterja distribucijskega sistema mnenje k projektni dokumentaciji (za izdelavo projektne dokumentacije lahko zahtevate tudi projektne pogoje).Vlogo za pridobitev navedenih dokumentov najdete TUKAJ. Podrobnejše informacije o postopkih najdete v Sistemskih obratovalnih navodilih.

3. KORAK: IZGRADNJA PLINSKEGA PRIKLJUČKA

Plinski priključek vam bomo izgradili na osnovi Pogodbe o priključitvi, ki vam jo bomo posredovali na osnovi ogleda in ponudbe za izvedbo. Za ogled in ponudbo nam pošljite povpraševanje.

4. KORAK: IZVEDBA NOTRANJE PLINSKE NAPELJAVE Z DOBAVO IN MONTAŽO PLINSKEGA TROŠILA

izvedbo zaupajte izvajalcem, ki imajo ustrezno registracijo za izvajanje del. Plinarna Maribor ima na tem področju dolgoletne izkušnje in veseli bomo, če nam boste zaupali izvedbo notranje plinske napeljave. Prepričani smo, da bomo zadovoljili vaša pričakovanja zato nam pošljite povpraševanje in z veseljem vam bomo posredovali ponudbo. 

5. KORAK: PRIČETEK UPORABE ZEMELJSKEGA PLINA

Po izgradnji priključka vam bomo na osnovi Vloge za zaplinjanje notranje plinske napeljave  pripravili Pogodbo o dostopu do distribucijskega sistema (kot operater distribucijskega sistema) in  Pogodbo o dobavi zemeljskega plina (če boste izbrali Plinarno Maribor za dobavitelja). Po podpisu pogodb in posredovanih dokazilih o tehnični ustreznosti notranje plinske napeljave bomo le to zaplinili, s čemer boste lahko pričeli uporabljati zemeljski plin.

 time 294 | cache 0