Omrežnina za meritve

 

Mehovni plinomerFaktor f1ZM (Vu x f1)22% DDVZM z DDV €/mes
1.G-41,101,65000,36302,0130
2.G-61,402,10000,46202,5620
3.G-103,905,85001,28707,1370
4.G-163,905,85001,28707,1370
5.G-255,358,02501,76559,7905
6.G-4010,9016,35003,597019,9470
7.G-6517,5526,32505,791532,1165
8.G-10025,0537,57508,266545,8415
Turbinski plinomer s korekcijo tlaka in temperature
Turbinski plinomerFaktor f1ZM (Vu x (f1+f2))22% DDVZM z DDV €/mes
9.G-6521,7079,800017,556097,3560
10.G-10023,7082,800018,2160101,0160
11.G-16031,2094,050020,6910114,7410
12.G-25031,5094,500020,7900115,2900
13.G-40034,3598,775021,7305120,5055
14.G-65043,50112,500024,7500137,2500
15.G-100060,50138,000030,3600168,3600
Rotacijski plinomer s korekcijo tlaka in temperature
Rotacijski plinomerFaktor f1ZM (Vu x (f1+f2))22% DDVZM z DDV €/mes
16.G-1614,9569,675015,328585,0035
17.G-2515,1069,900015,378085,2780
18.G-4017,8073,950016,269090,2190
19.G-6518,6575,225016,549591,7745
20.G-10022,8081,450017,919099,3690
21.G-16029,0590,825019,9815110,8065

Tarifne postavke omrežnine za meritve veljajo od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024

Pomen oznak:

  • ZM - mesečni znesek za meritve
  • Vu - tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo vzdržuje ter umerja = 1,50000 €
  • f1 - faktor velikosti in tipa merilne naprave
  • f2 - faktor uporabe korektorja temperature in tlaka = 31,5

Izračun zneska za meritev ZM določa 24. čl. Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Ur. l. RS št. 21/18, 48/21)
ZM = V(U) * (f(1) + f(2)) v €/mesec

Vrednost Vu določena z Aktom o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskih območjih Mestne občine Maribor in občin Ruše, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram (Ur. l. RS, št. 204/21).

 time 316 | cache 0