Občina Šentilj

OBČINA ŠENTILJ

Plinarna Maribor, d.o.o., izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema v Občini Šentilj v Slovenskih goricah na osnovi podpisane Koncesijske pogodbe veljavne do leta 2041.

 time 289 | cache 0