Varnost

 

Nasveti za varnost pri uporabi UNP v jeklenkah

 • gorljiv plin pomeni nevarnost požara in ekslpozije
 • upoštevati NAVODILA za uporabo, ki jih dobite pri vašem prodajalcu plina v jeklenkah,
 • jeklenk ne shranjujte v kletnih prostorih,
 • v gospodinjstvu ima te lahko shranjene največ 3 jeklenke po 10 kg in eno jeklenko do 5 kg polnjenja,
 • v prostoru s trošilom je lahko nameščena samo ena jeklenka do 10 kg polnjenja,
 • ob menjavi jeklenke s plinom je potrebno vsakokrat zamenjati tesnilo in preizkusiti tesnenje spoja z milnico mnejavi jeklenke
 • uporabljajte brezhibno cev (menjava na dve leti) in regulator tlaka,
 • porabnik plina – štedilnik je potrebno strokovno pregledati vsaki 2 leti,
 • kadar ne uporabljate plina zaprite ventil na jeklenki,
 • ob nepravilnem delovanju pokličite dobavitelja plina.

Če zaznate vonj po plinu

 • ugasnite plamen
 • odprite vsa okna in vrata
 • zaprite glavno požarno pipo
 • ne uporabljajte stikal in telefona
 • preprečite uporabo električnih zvoncev
 • ne kadite
 • luči lahko prižgete šele tedaj, ko vonja po plinu ne zaznate več
 • čimprej pokličite pooblaščenega izvajalca ali svojega distributerja
 time 370 | cache 0