Certifikati in licence

Kakovost je skupen cilj vseh zaposlenih v družbi Plinarne Maribor. Plinarna Maribor je bila prvo plinsko podjetje v Sloveniji, ki je imelo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001 in sistem ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001. V letu 2006 je Plinarna Maribor pridobila še sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standarda OHSAS 18001 in v letu 2017 sistem upravljanja z energijo po zahtevah standarda ISO 50001.

CERTIFIKATI IN LISTINE:

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

SIQ Certifikat  ISO 9001:2015

Datum certifikacije: 15. 9. 2011 - Izdaja: 08/24. 10. 2023 -  Velja do: 31. 10. 2026

IQNet Certificate ISO 9001:2015

First issued on: 2011-09-15 - Issued on: 2023-10-24 - Expires on: 2026-10-31

 

SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM

SIQ Certifikat  ISO 14001:2015

Datum certifikacije: 15. 9. 2011 - Izdaja: 08/24. 10. 20203-  Velja do: 31. 10. 2026

IQNet Certificate ISO 14001:2015 

First issued on: 2011-09-15 - Issued on: 2023-10-24 - Expires on: 2026-10-31

 

SISTEM VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

SIQ Certifikat  ISO 45001:2018 

Datum certifikacije: 15. 9. 2011 - Izdaja: 07/24. 10. 2023 -  Velja do: 31. 10. 2026

IQNet Certificate ISO 45001:2018

First issued on: 2011-09-15 - Issued on: 2023-10-224- Expires on: 2026-10-31

 

SISTEM UPRAVLJANJA Z ENERGIJO

SIQ Certifikat ISO 50001:2018 

Datum certifikacije: 13. 10. 2017 -  Izdaja: 06/22410. 2023  - Velja do: 31. 10. 2026

IQNet Certificate ISO 50001:2018

First issued on: 2017-10-13 - Issued on: 2023-10-24 - Expires on: 2026-10-31

 

POTRDILO o tehničnih možnostih za odobritev 15 letnega časovnega intervala pri rednih pregledih jeklenk UNP - POLNILNICA UNP BOHOVA

CONFIRMATION of technical possibilities by authorization procedure for the interval of 15 years period inspections of refillable welded LPG cylinders - LPG FILLING STATION BOHOVA

Potrdilo št./Confirmation No.: SGS SLO-I&E-3/1-PM-2023

Poročilo št./Report No.: I&E-3/1-PM/CA_1-2023 Rev. 0

Izdano dne/On: 24. 10. 2023/ 2023-10-24 

Velja do/ Valid till: 23. 10. 2026/ 2026-10-23

 

CERTIFIKAT NOTRANJE INŠPEKCIJSKE SLUŽBE - ADR 1.8.7.6 - POLNILNICA UNP BOHOVA

IN-HOUSE INSPECTION SERVICE AUTHORIZATION CERTIFICATE - ADR 1.8.7.6 - GAS FILLING CENTER BOHOVA

Izdano dne/On: 7.  2. 2024/ 2024-2-7

Velja do/ Valid till: 22. 10. 2026/ 2026-10-22


 

 

 

 

 

 

 

 

 time 326 | cache 0