Certifikati in licence

Kakovost je skupen cilj vseh zaposlenih v družbi Plinarne Maribor. Plinarna Maribor je bila prvo plinsko podjetje v Sloveniji, ki je imelo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001 in sistem ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001. V letu 2006 je Plinarna Maribor pridobila še sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standarda OHSAS 18001 in v letu 2017 sistem upravljanja z energijo po zahtevah standarda ISO 50001.

CERTIFIKATI IN LISTINE:

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

SIQ Certifikat  ISO 9001:2015

Datum certifikacije: 15. 9. 2011 - Izdaja: 08/24. 10. 2023 -  Velja do: 31. 10. 2026

IQNet Certificate ISO 9001:2015

First issued on: 2011-09-15 - Issued on: 2023-10-24 - Expires on: 2026-10-31

 

SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM

SIQ Certifikat  ISO 14001:2015

Datum certifikacije: 15. 9. 2011 - Izdaja: 08/24. 10. 20203-  Velja do: 31. 10. 2026

IQNet Certificate ISO 14001:2015 

First issued on: 2011-09-15 - Issued on: 2023-10-24 - Expires on: 2026-10-31

 

SISTEM VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

SIQ Certifikat  ISO 45001:2018 

Datum certifikacije: 15. 9. 2011 - Izdaja: 07/24. 10. 2023 -  Velja do: 31. 10. 2026

IQNet Certificate ISO 45001:2018

First issued on: 2011-09-15 - Issued on: 2023-10-224- Expires on: 2026-10-31

 

SISTEM UPRAVLJANJA Z ENERGIJO

SIQ Certifikat ISO 50001:2018 

Datum certifikacije: 13. 10. 2017 -  Izdaja: 06/22410. 2023  - Velja do: 31. 10. 2026

IQNet Certificate ISO 50001:2018

First issued on: 2017-10-13 - Issued on: 2023-10-24 - Expires on: 2026-10-31

 

POTRDILO o brezhibnosti delovanja in ustreznosti polnilnice plinov- EN 1439:2008 - POLNILNICA UNP BOHOVA

CONFIRMATION about teh flawless operation and adequacy of the Gas filling station - EN 1439:2008 - FILLING PLANT LPG BOHOVA

Št./ No.: IND/POT/47-260-202/20 Rev. 0 - Datum izdaje/ Issued on: 23. 11. 2020/ 2020-11-23 - Velja do/ Expires on: 22. 11. 2023/ 2023-11-22

 

CERTIFIKAT NOTRANJE INŠPEKCIJSKE SLUŽBE - ADR/RID/ADN-I-PMA 001-20-SVN-rev-A - POLNILNICA UNP BOHOVA

IN-HOUSE INSPECTION SERVICE APPROVAL CERTIFICATE - ADR/RID/ADN-I-PMA 001-20-SVN-rev-A - FILLING PLANT LPG BOHOVA

Datum izdaje: 23. 12. 2021/ Issued on: 2021-12-23 - Velja do: 23. 1. 2024/ Expires on: 2024-1-23


 

 

 

 

 

 

 

 

 time 352 | cache 0