Omrežja UNP

Omrežja utekočinjenega naftnega plina

Izvedba omrežja UNP (utekočinjenega naftnega plina) zajema izvedbo razvoda plinske instalacije od rezervoarjev oz. deponije UNP do odcepnih priključnih vodov za hišni priključek. To so glavni plinovodi, kateri so večinoma vodeni po skupnem zemljišču. Omrežja UNP se izvedejo npr. na objektih kjer iz ene deponije UNP distribuiramo več uporabnikov (npr. večstanovanjsko naselje.) Na področju kjer je Plinarna Maribor tudi sistemski operater distribucijskega omrežja, omrežje zgradimo in dimenzioniramo tako, da je prehod na zemeljski plin zelo enostaven. V kolikor je to mogoče, temu primerno izvedemo že vso potrebno regulacijo in merilne naprave. V sklopu izvedbe glavnega plinovoda izvedemo tudi hišne priključke UNP ter deponijo z rezervoarji UNP. Hišni priključek je plinska instalacija katera poteka od odcepa glavnega (skupnega plinovoda) do glavne požarne pipe na objektu uporabnika, deponija UNP pa je skladišče kjer deponiramo utekočinjen naftni plin.

V kolikor se zanimate ali želite naročiti izvedbo omrežja UNP z hišnimi priključki in deponijo nas pokličite na tel.št. 02 228 43 ….. in naši strokovnjaki vam bodo svetovali pri pravilni odločitvi ali pa izpolnite obrazec za naročilo ogleda pred ponudbo

 time 363 | cache 0