Jeklenka Plindom

Dostava jeklenk na dom

Ko boste naslednjič potrebovali gospodinjski plin v jeklenki, pokličite na brezplačno telefonsko številko Plinarne Maribor 080 1248 in v najkrajšem možnem času ga bomo dostavili na vaš dom.

PODROČJA DOSTAVE PLINDOM:

2000 MARIBOR

*****

2351 KAMNICA, 2354 BRESTERNICA, 2352 SELNICA OB DRAVI, 2343 FALA, 2344 LOVRENC NA POHORJU, 2342 RUŠE, 2345 BISTRICA OB DRAVI, 2341 LIMBUŠ

*****

2311 HOČE, 2208 POHORJE, 2312 OREHOVA VAS, 2313 FRAM, 2327 RAČE, 2314 ZGORNJA POLSKAVA, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

*****

2211 PESNICA PRI MARIBORU, 2201 ZGORNJA KUNGOTA, 2212 ŠENTILJ, 2215 CERŠAK, 2214 SLADKI VRH, 2221 JARENINA, 2213 ZGORNJA VELKA, 2223 JUROVSKI DOL, 2222 JAKOBSKI DOL

*****

2229 MALEČNIK, 2231 PERNICA, 2232 VOLIČINA, 2242 ZGORNJA KORENA

*****

2241 SPODNJI DUPLEK, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

*****

2360 RADLJE OB DRAVI, 2365 VUHRED, 2366 MUTA, 2370 DRAVOGRAD, 2380 SLOVENJ GRADEC, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

 

Naročila:

Naročila za dostavo jeklenk na dom sprejemamo od ponedeljka do sobote med 7. in 20. uro.

Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 1248.

Čas dostave:

Ponedeljek - petek: med 8. in 18. uro

 

*****

OBVESTILO O SPREMEMBI SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA Z JEKLENKO PLINDOM

Spoštovani kupci plina v jeklenki Plindom,

obveščamo vas, da se z 20. aprilom 2022 spremenijo Splošni pogoji poslovanja z jeklenko Plindom družb Istrabenz plini d. o. o. in Plinarna Maribor d. o. o. S tem dnem prenehajo veljati Splošni pogoji poslovanja z jeklenko Plindom družb Istrabenz plini d. o. o. in Plinarna Maribor d. o. o. z dne 1. 11. 2021.

V Splošnih pogojih poslovanja z jeklenko Plindom uvajamo naslednje spremembe:

▪ Sprememba definicije pojma »Prodajno mesto« v tč. 1.18. iz česar izhaja, da ponudnik Plinarna Maribor nima več lastnega prodajnega mesta na Plinarniški ulici 9 v Mariboru, posledično na tej lokaciji ne potekata več prodaja utekočinjenega naftnega plina v jeklenki Plindom in preostalo poslovanje na podlagi Splošnih pogojev poslovanja z jeklenko Plindom.

»Prodajna mesta« pomeni lokacije, na katerih lahko kupec kupi utekočinjen naftni plin v jeklenkah Plindom in vplača kavcijo ter vključuje lastna prodajna mesta ponudnika Istrabenz plini ter prodajna mesta pogodbenih prodajalcev.«

▪ V tč. 6.3. se opredeli rok, v katerem ponudnik omogoča vračilo jeklenke Plindom na rednih območjih dostave na dom:

»Ponudnik na rednih območjih dostave na dom kupcem omogoča vračilo jeklenke Plindom najkasneje v roku 15-ih (petnajstih) delovnih dni od dneva prejema naročila kupca za vračilo jeklenke v dostavi na dom, pod pogojem, da je naročeno vračilo na naslov na rednem dostavnem območju, kot velja na dan prejema naročila.«

 

Dodatne informacije so kupcu na voljo na brezplačnih telefonskih številkah 080 1228 in 080 1248.

Splošni pogoji poslovanja z jeklenko Plindom in Navodila za uporabo jeklenke Plindom so objavljeni v POVEZANIH DATOTEKAH

 

 

 

 

 time 345 | cache 0