Izparilne postaje

V rezervoarje polnimo utekočinjen naftni plin (UNP), kar pomeni, da je plin v tekočem agregatnem stanju. Za delovanje trošil pa potrebujemo plinasto stanje . Pri izstopu plina iz rezervoarja, se zaradi spremembe tlaka in volumna plin uparja. Da se iz tekočine v rezervoarju lahko izloči / izpari parna faza, je za to izparevanje potrebna toplota iz okolice. Količina izparjene faze je odvisna od temperaturne razlike ki je na voljo, omočene površine tlačne posode in fizikalnih lastnosti plina. Propan izpareva do –42 °C, butan pa do –0,5 °C, zato je pomembno poznati razmere, kjer se bo plin uporabljal in temu primerno izvesti deponijo UNP.

Glede na zgoraj navedene pogoje lahko iz posameznega rezervoarja pod normalnimi pogoji upari samo določena maximalna količina uparjenega plina. V kolikor je potreba glede na odjemno moč trošil po večji količini uparjanja je potrebno poseči po določenih ukrepih oziroma izvedbi IZPARILNE POSTAJE.

Kaj je izparilna postaja ?

Izparilna postaja je sklop elementov sestavljenih z namenom povečanja količine uparjanja plina iz rezervoarja UNP. Najpomembnejši element izparilne postaje je posebej prirejen električni grelnik skozi katerega potuje plin v tekočem stanju in se segreva. Ob segrevanju se plin uparja. Na ta način z povišano temperaturo dosegamo znatno večje količine uparjenega plina, kakor pri naravnem uparjanju brez izparilne postaje.

Posebnost izvedbe električnega grelnika katerega za izvedbo uporablja Plinarna Maribor d.d. je v samem grelcu. Grelec je narejen iz določenega števila posebnih keramičnih prevodnikov ob katerih potuje plin. Ti prevodniki se segrevajo premosorazmerno z količino pretoka. Kar pomeni, če je pretok plina manjši je grelec segret manj in obratno. Prednost takšnega grelnika je, da ima izredno majhno porabo energije, ter dolgo življensko dobo. Sam grelec enostavno ne potrebuje vzdrževanja.

V sklopu izparilne postaje je montirana tudi kompletna regulacijska proga ter vsi potrebni varnostni in zaporni ventili

Kdaj se odločimo za izparilno postajo ?

Za izparilno postajo se odločimo predvsem pri večjih odjemnih močeh – večjih objektih, ko naravno uparjanje plina iz rezervoarja ni več mogoče.

V kolikor ste v fazi izvedbe, kjer boste potrebovali utekočinjen naftni plin, ter glede na večjo odjemno moč trošil predvidevate, da boste potrebovali izparilno postajo nas pokličite. Opravili bomo ogled, preučili tehnično rešitev ter z svojimi strokovnjaki izvedli instalacijo komplet z izparilno postajo.

OGLED OBJEKTA IN IZDELAVA PONUDBE

Za ogled objekta ter izdelavo ponudbe za izvedbo instalacije komplet z izparilno postajo lahko pokličete na tel: 02-228-43 00, 228-43 66, 228 43 35 ali pa izpolnite obrazec za naročilo ogleda pred ponudbo

V najkrajšem času vas bo poklical predstavnik podjetja in dogovorili se boste za termin.

 

Na slikah so prikazani različni primeri izparilne postaje glede na vir ogrevanja

 

ELEKTRIČNA IZPARILNA POSTAJA

Softlink

TOPLOVODNA IZPARILNA POSTAJA

Softlink

 time 357 | cache 0