Plinske instalacije

Preizkus tesnosti in pregled plinskih instalacij

Na tesnost oz. nastanek netesnosti plinske instalacije lahko vplivajo številni dejavniki in sicer: sprememba trdnosti gumi tesnil, osušitev tesnilnih materialov, fizične spremembe oz. premikanje instalacije zaradi tresljajev, vzdrževalnih del, fizične poškodbe, vpliv temperature, vpliv vlage, staranje materiala, netesna trošila, itd…. Vsi našteti vzroki so lahko pogoj, da z leti instalacije ni več tesna ter varna za obratovanje. V okviru menjave merilne naprave vsakih pet let sicer opravimo tudi preizkus tesnosti plinske instalacije od plinomera do trošil. Plinska instalacija do merilne ure, katera je tudi last uporabnika pa ponavadi ostaja nepregledana in nepreizkušena.

To so ponavadi skupni vertikalni deli instalacije v večstanovanjskih objektih ter ostale instalacije do merilnih ur. Priporočamo vam, da se redno pregledajo tudi te plinske instalacije, saj bo le na ta način instalacija varna za obratovanje.

Za naročilo preizkusa tesnosti in pregleda plinskih instalacij pokličite na tel: 02-228 43-00 ali 02-228-43 66 oz. izpolnite obrazec.

 time 334 | cache 0