Zakonodaja

Navedeni so predpisi, ki urejajo delovanje dobavitelja zemeljskega plina s povdarkom na odnosu dobavitelj - odjemalec.

 • Energetski zakon EZ-1, Uradni list RS 17/2014
 • Zakon o varstvu potrošnikov, Uradni list RS, 98/2004 (ZVPot-UPB2), 126/2007 (ZVPot-C), 86/2009 (ZVPot-D), 78/2011 (ZVPot-E) 
 • Zakon potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, Uradni list RS, 53/2007 (ZVPNPP)
 • Zakon o trošarinah, Uradni list RS, 97/2010 (ZTro-UPB8)
 • Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom, Uradni list RS, 8/2007 
 • Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom, Uradni list RS, 61/2016 
 • Pravilnik o plinskih napravah, Uradni list RS, 105/2000, 28/2002, 60/2003 
 • Pravilnik o izvajanju zakona o trošarinah, Uradni list RS, 49/2004, 47/2005, 17/2007, 26/2010
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo CO2, Uradni list RS, 43/2005, 58/2005, 87/2005, 20/2006, 78/2008, 39/2010, 13/2011, 75/2011, 1/2012
 • Sklep o določitvi zneska na enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida, Uradni list RS 96/2014
 • Uredba o zagotavljanju prihrankov energije, Uradni list RS, 96/2014 
 • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, Uradni list RS, 52/2010
 • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, Uradni lisr RS 36/2014, 38/2014
 time 319 | cache 0