Zakonodaja

Navedeni so predpisi, ki urejajo delovanje dobavitelja zemeljskega plina s povdarkom na odnosu dobavitelj - odjemalec.

Več zakonskih in podzakonskih aktov in predpisov s področja energetike je dostopnih na spletni strani Agencije za energijo .

 time 342 | cache 0