Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce

INFORMACIJA GOSPODINJSKIM ODJEMALCEM ZEMELJSKEGA PLINA O REKLAMACIJAH IN PRITOŽBAH (17. člen Zakona o oskrbi s plini ZOP, Ul. RS 204/21)

Dobavitelj zemeljskega plina, Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo, energentov, trgovino in storitve d. o. o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor se obvezuje, da bo pri reševanju reklamacij in pritožb upoštevala vse pravice, ki pripadajo gospodinjskim odjemalcem.

V zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi zemeljskega plina lahko gospodinjski odjemalec:

1. Najprej vloži pisno reklamacijo pri dobavitelju, Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo, energentov, trgovino in storitve d. o. o. in sicer po pošti na naslov Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor, preko faksa št. 02 25 22 272 ali e-naslova zp@plinarna-maribor.si.

2. V primeru nestrinjanja z odločitvijo dobavitelja, lahko poda zahtevo na Evropski center za reševanje sporov, Ljubljana.

Plinarna Maribor d. o. o., kot dobavitelj zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem, je - na podlagi zahteve 17. člena ZOP - za izvajalca postopkov izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki jih potrošniki lahko sprožijo, izbrala Evropski center za reševanje sporov, Ljubljana, e- naslov: info@ecdr.si, telefon: 08 205 65 90.

Potrošniški spori se bodo pri Evropskem centru za reševanje sporov reševali po Pravilih ECDR za reševanje potrošniških sporov, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si.

Gospodinjski odjemalec lahko poišče dodatno pomoč v zvezi s pravicami potrošnika pri:

 

 time 280 | cache 0