Varnost

Nasveti za varnost pri uporabi UNP v rezervoarjih

 • gorljiv plin - nevarnost požara in eksplozije
 • strokovna izvedba – postavitev rezervoarja in inštalacije zaupati strokovno usposobljenim izvajalcem
 • pooblaščeni serviserji –plinsko trošilo (kotel za ogrevanje, bojler za toplo vodo, štedilnik) mora montirati in preizkusiti pooblaščen servis
 • pregledi rezervoarja – plinski rezervoar in napeljava se lahko prične uporabljati šele po opravljenem prevzemnem pregledu pooblaščenega organa za preglede
 • redni pregledi – uporabnik mora enkrat letno naročiti pregled plinske napeljave in porabnika pri usposobljenem izvajalcu, periodični pregledi tlačne posode se morajo opraviti v predpisanih terminih
 • uporabnik mora skrbeti, da se plinska postaja uporablja namensko in v njej vzdržuje urejenost in čistočo
 • stalni nadzor s strani uporabnika – ob sumu kakršne koli napake je potrebno takoj poklicati dobavitelja plina Plinarno Maribor na telefonsko številko 02 22-843-00.

Če zaznate vonj po plinu

 • ugasnite plamen
 • odprite vsa okna in vrata
 • zaprite glavno požarno pipo
 • ne uporabljajte stikal in telefona
 • preprečite uporabo električnih zvoncev
 • ne kadite
 • luči lahko prižgete šele tedaj, ko vonja po plinu ne zaznate več
 • čimprej pokličite pooblaščenega izvajalca ali svojega distributerja
 time 291 | cache 0