Izvedba instalacij ZP

Tehnične zahteve izvedbe instalacij ZP

Izvedbo plinskih instalacij izvajamo s sodobnimi materiali in tehnologijami, pri tem pa dajemo največji poudarek varnosti in zanesljivosti. Instalacije izvajamo v skladu z veljavnimi tehničnimi zahtevami sistemskega operaterja distribucijskega omrežja ter drugimi veljavnimi predpisi.

 time 303 | cache 0