Za izvajalce

Naročilo distribucijskega ogleda in opreme

Če želite naročiti distribucijski ogled in opremo za utekočinjeni naftni plin iz rezervoarja, natisnite priloženi obrazec in ga izpolnjenega, skupaj s prilogami, pošljite na naslov: PLINARNA MARIBOR d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor.

Prijava novega odjemalca na obstoječi rezervoar

Če želite prijaviti novega odjemalca na obstoječi rezervoar za utekočinjeni naftni plin, natisnite priloženi obrazec in ga izpolnjenega pošljite na naslov: PLINARNA MARIBOR d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor.

 time 288 | cache 0