Občina Hoče-Slivnica

 

OBČINA HOČE-SLIVNICA

Plinara Maribor, d.o.o., izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema v Občini Hoče-Slivica na osnovi podpisane Koncesijske pogodbe veljavne do leta 2024.

 time 335 | cache 0