Kontakti

SPLOŠNI KONTAKTI
PLINARNA MARIBOR d.o.o. T: 02 228 43 00; F: 02 252 22 72

DEŽURNA SLUŽBA (24 h)

02 228 43 00

MALOPRODAJA - avtoplin

NAROČILA - jeklenke UNP in TP

02 228 43 50

02 613 06 68

PLINDOM - dostava jeklenk na dom

080 1248 - brezplačna tel. št.

NAROČILA - storitve

02 228 43 35

NAROČILA - utekočinjen naftni plin

02 228 43 56

OBRAČUN - utekočinjen naftni plin

02 228 43 55

OBRAČUN - zemeljski plin

02 228 43 40 (38)

SALDAKONTI

02 228 43 27

IZTERJAVA - NEPLAČILA

02 228 43 46

OSTALI KONTAKTI

Uprava - direktor družbe

Milan Curk

 

Tajništvo direktorja

Marija Škrobar

02 228 43 02

Finančno računovodski sektor

 

Vodja računovodstva in financ

Evelina Novak

02 228 43 03

Strokovna sodelavka za kontroling

Bojana Gosak

02 228 43 13

Splošni sektor

 

Vodja splošnega sektorja

Barbara Ambrož

02 228 43 54

Komercialni sektor

 

Vodja komercialnega sektorja

Boštjan Vrhovšek

02 228 43 52

Vodja projektne prodaje

Robert Kolman

02 228 43 18

Vodja logistike

Aleksander Gorkič

02 228 43 51

Vodja nabave

Olga Birsa

02 228 43 07

Strokovna sodelavka za marketing

Barbara Lobnik

02 228 43 05

Tehnični sektor

 

Vodja tehničnega sektorja

Vladimir Denac

02 228 43 11

Vodja polnilnice Bohova

Janez Sužnik

02 613 06 66

Sektor ODS

 

 

Vodja sektorja ODS

Andrej Grapulin

02 228 43 06

Vodja službe za odnose z uporabniki

Darja Kelher

02 228 43 17

Vodja tehnične službe

Vladimir Grifič

02 228 43 09

 

 

 time 276 | cache 0