Akcijske ponudbe za odjemalce

 

Akcijske ponudbe zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce

 - V NOVO LETO Z NOVO CENO PLINA - pristop k ponudbi do: 31. 1. 2017; veljavnost ponudbe do: 30. 11. 2017

OBVESTILO ODJEMALCEM O ODSTOPU od akcijske ponudbe zemeljskega plina V NOVO LETO Z NOVO CENO PLINA

Obveščamo vas, da se akcijska ponudba zemeljskega plina V NOVO LETO Z NOVO CENO PLINA, h kateri ste pristopili, ZAKLJUČI 30. 11. oziroma 31. 12. 2017.

VABIMO VAS, da pristopite k naši NOVI akcijski ponudbi SPROŠČENA CENA PLINA, sicer bomo v bodoče vašo porabo plina obračunavali po splošnem ceniku.

- ŠTIRJE LETNI ČASI - pristop k ponudbi do: 31. 10. 2017; veljavnost ponudbe do: 30. 9. 2018 

- SPROŠČENA CENA PLINA - pristop k ponudbi do: 31. 12. 2017; veljavnost ponudbe do: 31. 12. 2018

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo:

T: 02 22 843 34

E: info@plinarna-maribor.si

Akcijska ponudba za nove priklope na zemeljski plin

- ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI - za odjemalce na geografskih območjih, kjer izvajamo dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, Mestne občine Maribor in občin: Ruše, Šentilj, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače - Fram; veljavnost ponudbe do: 31. 12. 2017

Za dodatne informacije nas kontaktirajte:

T: 080 1248

E: paketi@plinarna-maribor.si

 

 time 256 | cache 0