Ceniki

CENIK PROPANA V REZERVOARJIH

Plačilo na 4 OBROKE ali z virmanom (prodajna cena s prevozom)

EUR/l
PRODAJNA CENA0,7676
DDV 22%0,1689
MALOPRODAJNA CENA z DDV0,9365

Plačilo z GOTOVINO ali z avansom (prodajna cena s prevozom)

EUR/l
PRODAJNA CENA0,7446
DDV 22%0,1638
MALOPRODAJNA CENA Z DDV0,9084

Rezervoarji (last potrošnikov, najem)
Pretvornik: 0,541 kg = 1l
Cena vključuje dostavo, okoljsko dajatev v višini 0,0271 EUR/l, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0055 EUR/l in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0069 EUR/l.
Cenik velja od 9. 7. 2019 do preklica.

CENIK MEŠANICE (PROPAN - BUTAN) V REZERVOARJIH

Plačilo na 4 OBROKE ali z virmanom (prodajna cena s prevozom)

EUR/l
PRODAJNA CENA0,7912
DDV 22%0,1741
MALOPRODAJNA CENA z DDV0,9653

Plačilo z GOTOVINO ali z avansom (prodajna cena s prevozom)

EUR/l
PRODAJNA CENA0,7675
DDV 22%0,1689
MALOPRODAJNA CENA z DDV0,9364

Rezervoarji (last potrošnikov, najem)
Pretvornik: 0,577 kg = 1l
Cena vključuje dostavo, okoljsko dajatev v višini 0,0289 EUR/l, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0059 EUR/l in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0073 EUR/l.
Cenik velja od 9. 7. 2019 do preklica.

CENIK UNP PO PLINOMERU

EUR/m3
PRODAJNA CENA 2,5744
DDV 22%0,5664
MALOPRODAJNA CENA z DDV3,1408

Pretvornik: 1 m3 = 3,73 l = 2.019 kg

Cena vključuje dostavo, okoljsko dajatev v višini 0,1013 EUR/m3, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0207 EUR/m3 in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0256 EUR/m3.
Cenik velja od 01. 07. 2019 do preklica.

 time 298 | cache 0