Ceniki

CENIK PROPANA V REZERVOARJIH

Plačilo na 4 OBROKE ali z virmanom (prodajna cena s prevozom)

EUR/l
PRODAJNA CENA0,8756
DDV 22%0,1926
MALOPRODAJNA CENA z DDV1,0682

Plačilo z GOTOVINO ali z avansom (prodajna cena s prevozom)

EUR/l
PRODAJNA CENA0,8493
DDV 22%0,1868
MALOPRODAJNA CENA Z DDV1,0361

Rezervoarji (last potrošnikov, najem)
Pretvornik: 0,541 kg = 1l
Cena vključuje dostavo, okoljsko dajatev v višini 0,0271 EUR/l, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0055 EUR/l in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0069 EUR/l.
Cenik velja od 10. 06. 2021 do preklica.

CENIK MEŠANICE (PROPAN - BUTAN) V REZERVOARJIH

Plačilo na 4 OBROKE ali z virmanom (prodajna cena s prevozom)

EUR/l
PRODAJNA CENA0,8874
DDV 22%0,1952
MALOPRODAJNA CENA z DDV1,0826

Plačilo z GOTOVINO ali z avansom (prodajna cena s prevozom)

EUR/l
PRODAJNA CENA0,8607
DDV 22%0,1894
MALOPRODAJNA CENA z DDV1,0501

Rezervoarji (last potrošnikov, najem)
Pretvornik: 0,577 kg = 1l
Cena vključuje dostavo, okoljsko dajatev v višini 0,0289 EUR/l, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0059 EUR/l in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0073 EUR/l.
Cenik velja od 10. 06. 2021 do preklica.

CENIK UNP PO PLINOMERU

EUR/m3
PRODAJNA CENA 2,9041
DDV 22%0,6389
MALOPRODAJNA CENA z DDV3,5430

Pretvornik: 1 m3 = 3,73 l = 2.019 kg

Cena vključuje dostavo, okoljsko dajatev v višini 0,1013 EUR/m3, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0207 EUR/m3 in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0256 EUR/m3.
Cenik velja od 01. 06. 2021 do preklica.

 time 312 | cache 0