Občina Rače-Fram

 

OBČINA RAČE-FRAM

Plinarna Maribor, d.o.o., izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema v Občini Rače-Fram na osnovi sprejetega Odloka, za obdobje petintrideset let, to je do leta 2042.

 time 1471 | cache 0