Ceniki

 

CENIK PROPANA V REZERVOARJIH
Plačilo na 4 OBROKE ali z virmanomEUR/l  
PRODAJNA CENA0,9289
DDV 22%0,2044
MALOPRODAJNA CENA z DDV1,1333
Plačilo z GOTOVINO ali z avansom EUR/l
PRODAJNA CENA (osnova za DDV)0,9010
DDV 22%0,1982
MALOPRODAJNA CENA z DDV1,0992

Rezervoarji (last potrošnikov, najem)
Pretvornik: 0,541 kg = 1l
Cena vključuje dostavo, okoljsko dajatev v višini 0,0271 EUR/l, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0055 EUR/l in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0069 EUR/l.
Cenik velja od 11. 08. 2021 do preklica.

CENIK MEŠANICE (BUTAN-PROPAN) V REZERVOARJIH
Plačilo na 4 OBROKE ali z virmanom EUR/l
PRODAJNA CENA0,9414
DDV 22%0,2071
MALOPRODAJNA CENA z DDV1,1485
Plačilo z GOTOVINO ali z avansom EUR/l
PRODAJNA CENA0,9132
DDV 22%0,2009
MALOPRODAJNA CENA z DDV1,1141

Rezervoarji (last potrošnikov, najem)
Pretvornik: 0,577 kg = 1l
Cena vključuje dostavo, okoljsko dajatev v višini 0,0289 EUR/l, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0059 EUR/l in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0073 EUR/l.

Cenik velja od 11. 08. 2021 do preklica.

CENIK UNP PO PLINOMERU
EUR/m3
PRODAJNA CENA3,1467
DDV 22%0,6923
MALOPRODAJNA CENA z DDV3,8390

Pretvornik: 1 m3 = 3,73 l = 2.019 kg

Cena vključuje dostavo, okoljsko dajatev v višini 0,1013 EUR/m3, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0207 EUR/m3 in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0256 EUR/m3.
Cenik velja od 01. 08. 2021 do preklica.

CENIK UNP V JEKLENKAH
UNP v jeklenki EUR/kg
PRODAJNA CENA2,0246
DDV 22%0,4454
MALOPRODAJNA CENA z DDV2,4700

Cena vključuje okoljsko dajatev v višini 0,0501 EUR/kg, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0102 EUR/kg in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0127 EUR/kg.

Cenik velja od 23. 08.2021 do preklica.

UNP v jeklenki za pogon EUR/kg
PRODAJNA CENA2,1521
DDV 22%0,4735
MALOPRODAJNA CENA z DDV2,6256

Cena vključuje okoljsko dajatev v višini 0,0502 EUR/kg, trošarino v višini 0,1275 EUR/kg, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0102 EUR/kg in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0127 EUR/kg.

Cenik velja od 23. 08. 2021 do preklica.

CENIK AVTOPLINA
AVTOPLIN EUR/l
PRODAJNA CENA0,5656
DDV0,1244
MALOPRODAJNA CENA Z DDV0,6900

Cena vključuje trošarino v višini 0,0736 EUR/l, okoljsko dajatev v višini 0,0289 EUR/l, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0059 EUR/l in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0073 EUR/l.
Cenik velja od 11.08.2020 do preklica.

UPORABNINA

Nadzemni rezervoarji

prostornina mesečna uporabnina v €
cena DDV SKUPAJ
do 4000 l4,00000,88004,8800
nad 4000 l4,00000,88004,8800

Podzemni rezervoarji*

prostorninamesečna uporabnina v €
cena DDV SKUPAJ
do 4000 l4,00000,88004,8800
nad 4000 l4,00000,88004,8800

*podzemni rezervoar je v kompletu s vstopnim jaškom in katodno zaščito
Cenik velja od 1. 5. 2021 do preklica.

ŠTEVNINA S TDS

Nadzemni rezervoar

vrsta plinomera TDS ŠTEVNINA SKUPAJ CENA Z DDV
mehovni do G 100,09391,23941,33331,6266
mehovni nad G 100,09398,15808,251910,0673
turb. in rotac. s korekt.0,093958,233258,327171,1591
turb. in rotac. brez korekt.0,093938,203138,297046,7223

Podzemni rezervoar

vrsta plinomera TDS ŠTEVNINA SKUPAJ CENA Z DDV
mehovni do G 100,42731,23941,66672,0337
mehovni nad G 100,42738,15808,585310,4741
turb. in rotac. s korekt.0,427358,233258,660571,5658
turb. in rotac. brez korekt.0,427338,203138,630447,1291

Cenik velja od 1. 1.2007 do preklica.

 time 403 | cache 0