Ceniki

 

CENIK PROPANA V REZERVOARJIH
Plačilo na 4 OBROKE ali z virmanomEUR/l  
PRODAJNA CENA0,8363
DDV 22%0,1840
MALOPRODAJNA CENA z DDV1,0203
Plačilo z GOTOVINO ali z avansom EUR/l
PRODAJNA CENA (osnova za DDV)0,8112
DDV 22%0,1785
MALOPRODAJNA CENA z DDV0,9897

Rezervoarji (last potrošnikov, najem)
Pretvornik: 0,541 kg = 1l
Cena vključuje dostavo, okoljsko dajatev v višini 0,0271 EUR/l, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0055 EUR/l in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0069 EUR/l.
Cenik velja od 17. 02. 2021 do preklica.

CENIK MEŠANICE (BUTAN-PROPAN) V REZERVOARJIH
Plačilo na 4 OBROKE ali z virmanom EUR/l
PRODAJNA CENA0,8680
DDV 22%0,1910
MALOPRODAJNA CENA z DDV1,0590
Plačilo z GOTOVINO ali z avansom EUR/l
PRODAJNA CENA0,8419
DDV 22%0,1852
MALOPRODAJNA CENA z DDV1,0271

Rezervoarji (last potrošnikov, najem)
Pretvornik: 0,577 kg = 1l
Cena vključuje dostavo, okoljsko dajatev v višini 0,0289 EUR/l, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0059 EUR/l in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0073 EUR/l.

Cenik velja od 17. 02. 2021 do preklica.

CENIK UNP PO PLINOMERU
EUR/m3
PRODAJNA CENA2,8570
DDV 22%0,6285
MALOPRODAJNA CENA z DDV3,4855

Pretvornik: 1 m3 = 3,73 l = 2.019 kg

Cena vključuje dostavo, okoljsko dajatev v višini 0,1013 EUR/m3, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0207 EUR/m3 in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0256 EUR/m3.
Cenik velja od 01. 02. 2021 do preklica.

CENIK UNP V JEKLENKAH
UNP v jeklenki EUR/kg
PRODAJNA CENA1,9344
DDV 22%0,4256
MALOPRODAJNA CENA z DDV2,3600

Cena vključuje okoljsko dajatev v višini 0,0501 EUR/kg, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0102 EUR/kg in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0127 EUR/kg.

Cenik velja od 01. 02. 2021 do preklica.

UNP v jeklenki za pogon EUR/kg
PRODAJNA CENA2,0619
DDV 22%0,4536
MALOPRODAJNA CENA z DDV2,5155

Cena vključuje okoljsko dajatev v višini 0,0502 EUR/kg, trošarino v višini 0,1275 EUR/kg, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0102 EUR/kg in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0127 EUR/kg.

Cenik velja od  01. 02. 2021 do preklica.

CENIK AVTOPLINA
AVTOPLIN EUR/l
PRODAJNA CENA0,4672
DDV0,1028
MALOPRODAJNA CENA Z DDV0,5700

Cena vključuje trošarino v višini 0,0736 EUR/l, okoljsko dajatev v višini 0,0289 EUR/l, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0059 EUR/l in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v višini 0,0073 EUR/l.
Cenik velja od 11.05.2020 do preklica.

NAJEMNINE

Nadzemni rezervoarji

prostornina mesečna najemnina v €
cena DDV SKUPAJ
do 4000 l6,92001,52248,4424
nad 4000 l11,44002,516813,9568

Podzemni rezervoarji*

prostorninamesečna najemnina v €
cena DDV SKUPAJ
do 4000 l11,20002,464013,6640
nad 4000 l15,72003,458419,1784

*podzemni rezervoar je v kompletu s vstopnim jaškom in katodno zaščito
Cenik velja od 1. 7. 2013 do preklica.

ŠTEVNINA S TDS

Nadzemni rezervoar

vrsta plinomera TDS ŠTEVNINA SKUPAJ CENA Z DDV
mehovni do G 100,09391,23941,33331,6266
mehovni nad G 100,09398,15808,251910,0673
turb. in rotac. s korekt.0,093958,233258,327171,1591
turb. in rotac. brez korekt.0,093938,203138,297046,7223

Podzemni rezervoar

vrsta plinomera TDS ŠTEVNINA SKUPAJ CENA Z DDV
mehovni do G 100,42731,23941,66672,0337
mehovni nad G 100,42738,15808,585310,4741
turb. in rotac. s korekt.0,427358,233258,660571,5658
turb. in rotac. brez korekt.0,427338,203138,630447,1291

Cenik velja od 1. 1.2007 do preklica.

 time 1364 | cache 0