Omrežnina za meritve

 

Mehovni plinomerFaktor f1ZM (Vu x f1)22% DDVZM z DDV €/mes
1.G-41,101,73030,380672,1110
2.G-61,402,20220,484482,6867
3.G-104,306,76391,488068,2520
4.G-164,306,76391,488068,2520
5.G-255,608,80881,9379410,7467
6.G-4010,9017,14573,7720520,9178
7.G-6513,6021,39284,7064226,0992
8.G-10021,6534,05557,4922041,5476
Turb. s korek. tlaka in temperature
Turbinski plinomerFaktor f1ZM (Vu x (f1+f2))22% DDVZM z DDV €/mes
9.G-6518,1966,994114,7387081,7328
10.G-10020,1570,077215,4169785,4941
11.G-16022,6574,009716,2821290,2918
12.G-25023,7575,740016,6627992,4027
13.G-40045,28109,606624,11346133,7201
14.G-65045,28109,606624,11346133,7201
15.G-100055,37125,478227,60521153,0834
Rotac. plinomer s korek. tlaka in temperature
Rotacijski plinomerFaktor f1ZM (Vu x (f1+f2))22% DDVZM z DDV €/mes
16.G-1611,6556,706712,4754669,1821
17.G-2513,0258,861712,9495771,8112
18.G-4015,5262,794213,8147276,6089
19.G-6517,1865,405314,3891779,7945
20.G-10021,6572,436715,9360688,3727
21.G-16026,7180,396017,6871398,0832

Tarifne postavke omrežnine za meritve veljajo od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021

Pomen oznak:

  • ZM - mesečni znesek za meritve
  • Vu - tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo vzdržuje ter umerja = 1,57300 €
  • f1 - faktor velikosti in tipa merilne naprave
  • f2 - faktor uporabe korektorja temperature in tlaka = 24,4

Izračun zneska za meritev ZM določa 24. čl. Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Ur. l. RS št. 28/2015)
ZM = V(U) * (f(1) + f(2)) v €/mesec

Vrednost Vu določena z Aktom o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskih območjih Mestne občine Maribor in občin Ruše, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram (Ur. l. RS, št. 86/2018).

 time 330 | cache 0