Omrežnina za distribucijo

 Od 1.1.2017 dalje je se namesto volumetrične obračunske enote m3 uporablja energijska obračunska enota kWh. 

Zakaj obračunavanje v energijski enoti kWh?

Zaradi poenotenja trga z zemeljskim plinom v EU, kjer večina članic EU že obračunava zemeljski plin v energijskih enotah. Uvedba cen v kWh uporabniku omogoča tudi neposredno primerjavo stroškov ogrevanja s konkurenčnimi gorivi.

 

CDKi Odjemna skupina Tarifna postavka za distribucijo - za mesec  (brez DDV)          

Zakupljena zmogljivost 

kWh/leto

(Sm3/leto)

Pavšal[CFPi]
(€)
Moč [CFMi]
(€/kW)
Zmogljivost [CFZi]
(€/(kWh/dan))
Poraba [CVPi]
(€/kWh)
CDK1

0-2.154

(0-200) 

0,736300,02598
CDK2

2.155-5.385

(201-500)

2,37890

0,01684
CDK3

5.386-16.154

(501-1.500)

4,403400,01207
CDK4

16.155-26.923

(1.501-2.500)

4,403400,01207
CDK5

26.924-48.461

(2.501-4.500)

6,796900,01104
CDK6

48.462-107.690

(4.501-10.000)

5,990900,334200,01068
CDK7

107.691-323.070

(10.001-30.000)

5,990900,334200,00957
CDK8

323.071-753.830

(30.001-70.000)

5,990900,334200,00957
CDK9

753.831-1.076.900

(70.001-100.000)

5,990900,334200,000000,00957
CDK10

1.076.901-2.153.800

(100.001-200.000)

0,053370,00916
CDK11

2.153.801-6.461.400

(200.001-600.000)

0,053370,00916
CDK12

6.461.401-10.769.000

(600.001-1.000.000)

0,053370,00916
CDK13

10.769.001-53.845.000

(1.000.001-5.000.000)

0,032830,00702
CDK14

53.845.001-161.535.000

(5.000.001-15.000.000)

0,012290,00397
CDK15

Nad 161.535.001

(Nad 15.000.001)

0,012290,00397

Objavljene tarifne postavke omrežnine za distribucijo veljajo od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 in so povzete po Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskih območjih Mestne občine Maribor in občin Ruše, Hoče-Slivnica, Šentilj, Miklavž na Dravskem polju in Rače-Fram (Ur. l. RS, št. 105/2015), v katerem so določene tarifne postavke za regulativno obdobje 2016-2018. Cene za Zmogljivost in Porabo so iz enote Sm3 v kWh preračunane z upoštevanjem pretvorbenega faktorja Hs=10,769kWh/Sm3.

Od 1.1.2017 se, na osnovi Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom ( Ur.l. RS 61/2016), vse tarifne postavke omrežnine za distribucijo, ki so se prej  obračunavale v volumetričnih enotah Sm3 (merilna naprava s korektorjem temperature in tlaka) ali m3 (merilna naprava brez korektorja tlaka in temperature nameščena znotraj objekta ali merilna naprava s korektorjem temperature nameščena izven objekta), obračunavajo v energijski enoti kWh. Količine, ki jih izmeri merilna naprava v volumetrični enoti Sm3  ali m3 se najprej pretvorijo v volumetrično enoto Nm3 (količina zemeljskega plina v volumnu enega kubičnega metra pri absolutnem tlaku 1,01325 bar in temperaturi 0C) in nato v energijsko enoto kWh. Način obračuna pretvorbe in obračun porabljene energije v kWh podrobneje določa Akt o spremembah akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina ( Ur.l. RS 85/2016). V skladu z 10. členom tega Akta objavljamo naslednje podatke:

- srednja nadmorska višina H=282m (velja za celotno območje distribucije)

- pretvorbeni faktor z=0,94038 (za vse merilne naprave, ki ne merijo Nm3 in Sm3 velja obračunska temperatura zemeljskega plina Teff=288,15K oziroma 15C)

- povprečna zgornja kurilnost Hs=pdf 

Primer določanja obračunskih količin v kWh za odjemna mesta s plinomerom brez prigrajenih korektorjev temperature in tlaka.

Tarifne postavke omrežnine za meritve se nahajajo v posebnem CENIKU

Na osnovi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS 96/2014) obračunava operater distribucijskega sistema tudi prispevek za energetsko učinkovitost. Višina prispevka je objavljena v posebnem CENIKU.

 time 326 | cache 0