Certifikati in licence

Kakovost je skupen cilj vseh zaposlenih v družbi Plinarne Maribor. Plinarna Maribor je bila prvo plinsko podjetje v Sloveniji, ki je imelo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001 in sistem ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001. V letu 2006 je Plinarna Maribor pridobila še sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standarda OHSAS 18001 in v letu 2017 sistem upravljanja z energijo po zahtevah standarda ISO 50001.

CERTIFIKATI IN LISTINE:

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

SIQ Certifikat  ISO 9001:2015

Datum certifikacije: 15. 9. 2011 - Izdaja: 07/22. 10. 2020 -  Velja do: 31. 10. 2023

IQNet Certificate ISO 9001:2015

First issued on: 2011-09-15 - Issued on: 07/2020-10-22 - Expires on: 2023-10-31

SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM

SIQ Certifikat  ISO 14001:2015

Datum certifikacije: 15. 9. 2011 - Izdaja: 07/22. 10. 2020 -  Velja do: 31. 10. 2023

IQNet Certificate ISO 14001:2015 

First issued on: 2011-09-15 - Issued on: 07/2020-10-22 - Expires on: 2023-10-31

SISTEM VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

SIQ Certifikat  ISO 45001:2018 

Datum certifikacije: 15. 9. 2011 - Izdaja: 07/22. 10. 2020 -  Velja do: 31. 10. 2023

IQNet Certificate ISO 45001:2018

First issued on: 2011-09-15 - Issued on: 07/2020-10-22 - Expires on: 2023-10-31

SISTEM UPRAVLJANJA Z ENERGIJO

SIQ Certifikat ISO 50001:2018 

Datum certifikacije: 13. 10. 2017 -  Izdaja: 04/22.10. 2020  - Velja do: 13. 10. 2020

IQNet Certificate ISO 50001:2018

First issued on: 2017-10-13 - Issued on: 04/2020-10-22 - Expires on: 2023-10-13

AKREDITACIJSKA LISTINA SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C

Št.: K-090 - Datum podelitve: 18. 6. 2009 - Izdaja: 22. 3. 2018 - Velja do preklica

Akreditacijska listina SIST EN ISO 17020:2012 (tip C) št. K-090 

 

 

 

 

 

 

 

 time 326 | cache 0