Certifikati in licence

Kakovost je skupen cilj vseh zaposlenih v družbi Plinarne Maribor. Plinarna Maribor je bila prvo plinsko podjetje v Sloveniji, ki je imelo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001 in sistem ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001. V letu 2006 je Plinarna Maribor pridobila še sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standarda OHSAS 18001 in v letu 2017 sistem upravljanja z energijo po zahtevah standarda ISO 50001.

CERTIFIKATI IN LISTINE:

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

SIQ Certifikat  ISO 9001:2015

Št.: Q-1611 - Datum certifikacije: 15. 9. 2011 - Izdaja: 06/11. 10. 2018 -  Velja do: 31. 10. 2020

IQNet Certificate ISO 9001:2015

Registration Number: SI - Q-1611 - Certification date: 2011-09-15 - Issue: 06/2018-10-11 - Validity date: 2020-10-31

SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM

SIQ Certifikat  ISO 14001:2015

Št.: E-435 - Datum certifikacije: 15. 9. 2011 - Izdaja: 06/11. 10. 2018 -  Velja do: 31. 10. 2020

IQNet Certificate ISO 14001:2015 

Registration Number: SI - E-435 - Certification date: 2011-09-15 - Issue: 06/2018-10-11 - Validity date: 2020-10-31 

SISTEM VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

SIQ Certifikat  BS OHSAS 18001:2007 

Št.: H-073 - Datum certifikacije: 15. 9. 2011 - Izdaja: 05/11.10. 2018 -  Velja do: 31. 10. 2020

IQNet Certificate BS OHSAS 18001:2007 

Registration Number: SI - H-073 - Certification date: 2011-09-15 - Issue: 05/2018-10-11 - Validity date: 2020-10-31 

SISTEM UPRAVLJANJA Z ENERGIJO

SIQ Certifikat ISO 50001:2011 

Št.: En-021 - Datum certifikacije: 13. 10. 2017 -  Izdaja: 02/11.10. 2018  - Velja do: 13. 10. 2020

IQNet Certificate ISO 50001:2011 

Registration Number: SI - En-021 - Certification date: 2017-10-13 - Issue: 02/2018-10-11 - Validity date: 2020-10-13

AKREDITACIJSKA LISTINA SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C

Št.: K-090 - Datum podelitve: 18. 6. 2009 - Izdaja: 22. 3. 2018 - Velja do preklica

Akreditacijska listina SIST EN ISO 17020:2012 (tip C) št. K-090 

 

 

 

 

 

 

 

 time 318 | cache 0