Ostale storitve ODS

Tarifne postavke za ostale storitve so določene na osnovi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Ur. l. RS 28/2015). K tarifnim postavkam je dala soglasje Agencija za energijo. Tarifne postavke veljajo od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

 

 

 time 364 | cache 0